Löpande Rigg :

med löpande rigg avses all wire eller tågvirke som används för att hissa eller sträcka segel. Fall  ,skot , uthål, Cunningham t ex ingår i den löpande rigg.

Tillverkning av storfall och genuafall ,

Fall av 133-trådig rostfri wire och 16-flätad lina,

Fall i dynema SK 78 ,  16-flätad lina,


Stående Rigg :

med  stående rigg avses all wire eller tågvirke som stagar upp en rigg .Det kan vara vant ,stag och barduner (backstag).I stående rigg ingår mast och bom.

 vant och stag  i  19-trådig  rostfri wire,

pressning av wire upp till 16 mm

pressning av vänstergängade, metriska terminaler

för stående rigg används utesluten terminaler från Seldén

Backstager i ren  Dynema eller rostfri wire